Skogkulturtjenester

Per Olav og Sverre Foto_Morten Berntsen

Skogkultur innebærer både etablering av ny skog etter hogst og stell av ungskog.

Skogen i Glommens geografi har god produksjonsevne. Veien til maksimal utnyttelse av eiendommens produksjonsevne går via aktiv skogkulturinnsats.

Glommen – for deg og skogen din!