Spesialtømmer

Glommen har fått sving på spesialtømmeruttaket. I gjennomsnitt har vi de siste årene levert mellom 35 og 40 000 kubikkmeter som spesialtømmer fra sluttavvirkninger i furu. For skogeier betyr dette en merpris i forhold til sagtømmer på 5,5 millioner årlig eller 150 kroner kubikkmeteren. 

I tillegg leverer vi årlig ca 15 000 m3 gjerdevirke fra tynningsdrifter for nærmere 1 million kroner. Merprisen utgjør 55 kroner kubikkmeteren.  Et lønnsomt alternativ til ordinære massevirkeleveranser. Budskapet om at spesialtømmeret betales med 50 – 300 kroner for kubikken over vanlig tømmerpris har nådd fram til skogeierne og er blant de fortrinnene som skaffer oss kunder utover egne rekker.

Glommen har lange tradisjoner innen spesialtømmersegmentet. I 2001 opprettet Glommen en egen utsyningsavdeling for spesialtømmer. Bakgrunnen for satsningen var å dekke et etterspørselsbehov i markedet og å øke verdien på skogeiernes tømmerleveranser. I hovedsak er det stolper, stamblokk, laftetømmer og takåser utsynerne er på utkikk etter.

Våre skogbruksledere har god rutine i å tilkalle utsyningsavdelingens folk hvis de mener det finnes bedre betalte sortimenter i skogteigen som skal avvirkes. Det er stor forskjell på skogen. I noen tilfeller er det grunnlag for å ta ut et fåtall sortimenter, mens det i andre tilfeller kan være opp mot et ti-talls. Poenget er å finne kombinasjoner av sortimenter som gir den høyeste tømmerverdien for hele treet og dermed også bestandet.