Stor prisøkning på sagtømmer

Gjennom hele høsten har prisene på sagtømmer hatt en meget positiv utvikling. Gjennomsnittsprisen på gran sagtømmer har økt med 45 kr/m3 (opp 12 %) gjennom 2. halvår 2013. På furu sagtømmer er økningen 55 kr/m3 (opp 15 %).

Sagtømmerprisene hadde en synkende tendens frem til sommeren 2013. Etter dette har de steget forholdsvis mye og endte i desember på 419 kr/m3 for gran og 434 kr/m3 for furu. Dette er 30 kr (gran) og 36 kr (furu) høyere enn desember i fjor, viser statistikk fra Statens landbruksforvaltning.

Massevirkeprisene hadde en negativ tendens i hele 2013 og endte i desember på 207 kr/m3 for gran og 205 kr/m3 for furu. Dette er 33 og 31 kr lavere enn desember i fjor. I november var prisen på furumassevirke under 200 kr/m3. Prisene på massevirke har vært synkende siden høsten 2011.

Kilde: Statens Landbruksforvaltning