Skogfondskalkulator

Her finner du en kalkulator som beregner økonomisk virkning av skogfondet. Du legger først inn kostnader ved påtenkte investeringer og tiltak som kan dekkes via skogfondet, samt evt. tilskudd. Så beregnes behovet for skogfondsmidler.

Til skogfondskalkulator