Havass

TILLITSVALGTE/ ÅRSMØTEREPRESENTANTER

Jens Holene | 950 00 184 | jt.holene@gmail.com – Eidsberg

Thomas Sandbækkbråten  | thomas@kjelle.vgs.no – Høland-Setskog

Lars Tommy Trømborg | 984 92 670 | lt.tromborg@hotmail.com – Berg

Gjermund Øistad |  907 77 165 | ka.landbruk@halden.net – Marker

Jakob Natvig Skolleborg  | 995 93 144 | jacob@natvig.org – Aremark

Johan Skammelsrud | 90654395 |  johan@skammelsrud.com – Degernes

Kjell Einar Huseby | 971 58 918 | kehuseby@online.no – Berg

Odd Arild Gjerlaug | 977 43 833 | oagjer@gmail.com – Idd

VARA TIL TILLITSVALGTE – ÅRSMØTEPREPRESENTANTER

Nils Christian Herrebrøden | 901 92 711 | ncoh@live.no – Berg

Helene J. Dahl | 957 02 785 | trandemsetra@gmail.com –  Rømskog

Svein Erik Olsen | 468 12 253 sveineo@halden.net – Idd

Hilde Engerbråten | 92697685 | hildeengerbraten@hotmail.com – Marker