Tillitsvalgte i skogeierområdene

Skogeierområdet er den enkelte andelseiers lokale arena, et faglig og sosialt samlingssted.

Glommens lokalledd består av syv skogeierområder. Skogeierområdene fungerer både som valgkretser og som bindeledd mellom andelseierne og andelslagets styre og ledelse. Skogeierområdene skal velge representanter til Glommens årsmøte. Disse representantene er også tillitsvalgte i de syv skogeierområdene.

Nærmere informasjon om tillitsvalgte finner du ved å klikke på valget for ditt skogeierområde:

Din lokale arena

Skogeierområdets oppgave er å være kommunikasjonskanal mellom den enkelte andelseier, styret og administrasjonen i andelslaget. Tydelig ansvarsforhold og enkle kommunikasjonslinjer sikrer at oppgavene som skogeierområdene skal løse blir løst. I tillegg til å være den arenaen hvor du som eier kan påvirke organisasjonens prioriteringer, er skogeierområdene et sosialt forum for andelseierne.
Skogeierområdet skal blant annet:

  • videreformidle saker andelseierne er opptatt av,
  • gjennomføre andelseiermøter for å behandle saker andelslaget har satt på dagsorden,
  • representere andelseierne i de kommunale kontaktutvalgene,
  • fremme forslag på lokale saker/tiltak andelslaget bør arbeide med.