Skogeier-app

Glommens skogeierapp er klar til bruk – ut i skogen med et trykk!

Glommen har lansert en gratis app med målsetting om at denne skal medføre økt effektivitet både for skogeier og Glommen.
Appen er enkel og informativ, samtidig som vi tror at den vil være et bidrag til økt motivasjon og interesse for å drive og å utvikle egen skogeiendom.

Nyttig innhold

Appen gir tilgang til kartinformasjon på egen eiendom, oppdaterte nyheter fra Glommen, kontaktopplysninger til skogbruksledere og omtale av skogfaglige tjenester.

Når du er pålogget får du opp din egen eiendom med grenser, bestand og registrerte miljøopplysninger. Disse dataene vil være ulike fra kommune til kommune avhengig av hva vi som er registrert og hva det er tilgang til. Ellers er det ulike muligheter til å velge bakgrunn, eks. ortofoto og vanlig grunnkart. I noen områder ligger også GYL-kart inne som viser vann, helning og grunnforhold basert på laserscanning. Din posisjon vil til enhver tid vises dersom det er ønskelig, gitt at du har aktivert denne tjenesten.

Testpanel

Vi har hatt et testpanel av skogeiere til å teste appen, de har gitt gode tilbakemeldinger kombinert med nyttige innspill til hvordan neste versjon kan forbedres og utvikles. Nye versjoner legges ut etter hvert.

Skogeierappen kan lastes ned på smart-telefon og nettbrett i både iOS og Andrioid versjon. Den er utviklet på lisens fra Södra Skogsägarane og tar utgangspunkt i deres App.

Løp og last ned fra Appstore eller GooglePlay!

Mer om Appen og tilbakemeldinger fra testpanelet leser du her

Klikk på denne linken for hjelp til registrering