Publikasjoner og fagstoff

Publikasjoner og dokumenter for nedlasting fra Glommen Skog.

Publikasjoner Prosjekter Nyttige lenker
Årsrapport 2012 Kortversjon Hjorteviltprosjekt Skogbrukets verdiskapningsfond
Årsrapport 2013 Skogsbilvegene – trenger vi et løft? Studer skog og miljø ved UMB
Årsrapport 2014 Beitetaksering for elg Velg Skog – oversikt over studietilbud
Årsrapport 2015 Skogkurs Skogbrukets Kursinstitutt

Årsrapport 2016

Lantbrukets Affärstidning
Norges Skogeierforbund
Magasinet SKOG
Statistisk Sentralbyrå 
PAN Skog Digital skogbruksplan
  Skogfond
Sjekke saldo på egen skogfondkonto
Skogfondsystemet SLF
Anvise skogfond og alle opplysninger om egen skogfondkonto
Kunnskap direkt
Skogforsk Sverige sin kunnskapsdatabase
Kilden
Skog og Landskap sin samledatabase for miljøregistreringer m.m.
Foran AS Skogbruksplanlegging – skogtakst
Skogtiltaksfondet