Personvernerklæring Glommen Skog SA

Glommen Skog SA er et andelslag eid av skogeiere. Vårt formål er å arbeide for andelseiernes økonomiske og næringspolitiske interesser tilknyttet deres skogeiendom.
Personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan Glommen Skog SA registrerer og oppbevarer personopplysninger som omhandler våre kunder, leverandører og ansatte.

Behandlingsgrunnlag

Grunnlag for behandling av personopplysninger er hjemlet i Personopplysningslovens § 8, pkt c, som omhandler Glommen Skog SA sin rapporteringsplikt til myndighetene. Glommen Skog SA vil i tillegg kunne innhente personopplysninger basert på ansattes, medlemmers og kunders samtykke. Alle personopplysninger innhentet av Glommen Skog SA skal kun anvendes til det formål de er registrert.

Behandlingsansvarlig

Administrerende direktør er behandlingsansvarlig. Gjennomføringen er delegert til medarbeidere med daglig ansvar.

Hvilke personopplysninger registreres?

Rettslig grunnlag følger av personopplysningsloven § 8, første ledd og § 8 a), b) eller f) samt § 9 a), b) og f).

For ansatte registreres:

 • Navn
 • Adresseopplysninger
 • Dato for ansettelse
 • Personnummer
 • Bankkontonummer
 • Skatteopplysninger som skatteprosent og skattekommune
 • E-post
 • Telefon
For medlemmer registreres:

 • Navn
 • Adresseopplysninger
 • Dato for inn- og utmelding
 • medlemsnummer
 • Person- og organisasjonsnummer
 • E-post
 • Telefon
 • Arealopplysninger som grunnlag for beregning av andelsinnskudd og oppfylling av miljørutiner
 • Tømmersalg og tjenestekjøp til Glommen Skog SA

For tømmerleverandører som ikke er medlem i Glommen Skog SA registreres det samme.
Etter samtykke fra tømmerleverandør kan også opplysninger fra Skogbruksplan registreres.

Formålet med registreringen

Formålet med registrering av personopplysninger er:

 • Overholdelse av myndighetenes rapporteringsplikt
 • Forvaltning av medlemskapet i Glommen Skog SA, herunder markedsføring av medlemsfordeler
 • Nødvendige opplysninger for å ivareta Glommen Skog sine miljøsertifikater

Datasikkerhet

Glommen Skog SA skal ha trygge behandlingsrutiner for personopplysninger. Opplysningene skal oppbevares forsvarlig slik at personopplysningslovens krav til konfidensialitet og integritet opprettholdes. Opplysningene kan kun benyttes til det formål de er innhentet. Urettmessig bruk skal ikke finne sted. Tilgang til opplysningene er regulert gjennom adgangskontroll og passord.

Sletting av personopplysninger

Alle som har personopplysninger registrert i Glommen Skog SA har krav til å få slettet disse når formålet med registreringen og/eller myndighetens krav til oppbevaring og rapportering er opphørt.

Kontaktinformasjon

E-post: firmapost@glommen.no
Telefon: +47 62 43 53 00
Postadresse: Postboks 1329, Vestad, 2405 Elverum