Styret og årsmøtets ordfører

Glommens styre, ordfører og vararepresentanter, inkludert mailadresse og direkte telefonnummer. For flere opplysninger, klikk på navnet i listen. For å generere en e-post direkte, klikk på mailadresse.

Navn

Mobiltlf.

Send e-post

Styreleder Ole Th. Holth 911 23 737 oletholth@online.no
Nestleder Rolf Th. Holm 922 22 543 rth@rheiendom.no
Styremedlem Anne-Berit Jaavall Kværner 932 46 646 anne.kvaerner@gmail.com
Styremedlem Per Olav Løken 900 12 880 per.olav@jomna.no
Styremedlem Runa Elisabeth Skyrud 950 77 606 ilva@bbnett.no
Styremedlem Anne S. Trolie 406 42 110 atrolie@online.no
Ansatt representant Ingar Brennodden 977 45 078 ib@glommen.skog.no
Ansatt representant Nils Nilssen 959 80 329 nils.nilssen@glommen.no
Årsmøtets ordfører Dag Rønning 415 44 044 dag.ronning@hedmark.org

Vara til styret og ordfører

Mobiltlf.

Send e-post

1. vara  Petter Økseter 474 08 040 petter.okseter@hihm.no
2. vara Johan Grindflek 909 17 587 jgrindfl@bbnett.no
3. vara Aina Eggen 901 37 146 aina@nyvollen.no
Varaordfører  Geir Tjugum 905 33 933 gtjugum@online.no

Valgkomité

Mobiltlf.

Send e-post

SOLØR: Knut Aandstad, leder 906 07 060 knut.aandstad@ha-nett.no
NORD ØSTERDAL:  Anne Lene Raabe, varaleder 952 05 644 raabe82@hotmail.com
MIDT-ØSTERDAL: Hans Th. Kiær 917 02 842 hanskiaer@gmail.com
TRYSILVASSDRAGET: Trygve Øvergård 952 24 019 to@skogkurs.no
SØR-ØSTERDAL: Mikael Løken 911 66 648 ml@okonomi.as
VINGER OG ODAL:  Hans Marius Krogsrud 911 38 410 hmk@odals.no
HAVASS: Per Øyvind Moe