Styret, årsmøtets ordfører og valgkomité

Glommens styre, ordfører og vararepresentanter.

Navn

Mobiltlf.

Send e-post

Styreleder Ole Th. Holth 911 23 737 oletholth@online.no
Nestleder Rolf Th. Holm 922 22 543 rth@rheiendom.no
Styremedlem Anne-Berit Jaavall Kværner 932 46 646 anne.kvaerner@gmail.com
Styremedlem Per Olav Løken 900 12 880 per.olav@jomna.no
Styremedlem Runa Elisabeth Skyrud 950 77 606 runantonia@gmail.com
Styremedlem Anne S. Trolie 406 42 110 atrolie@online.no
Ansatt representant Ingar Brennodden 977 45 078 ib@glommen.no
Ansatt representant Nils Nilssen 959 80 329 nils.nilssen@glommen.no
Årsmøtets ordfører Gudbrand Kvaal 909 27 649 gudbrand.kvaal@online.no

Vara til styret og ordfører

Mobiltlf.

Send e-post

1. vara  Petter Økseter 474 08 040 petter.okseter@hihm.no
2. vara Johan Grindflek 909 17 587 jgrindfl@bbnett.no
3. vara Aina Eggen 901 37 146 aina@nyvollen.no
Varaordfører  Ellen Fauske Bleness 902 67 897 ellfausk@online.no

Valgkomité

Mobiltlf.

Send e-post

NORD ØSTERDAL:  Egil Magnar Stubsjøen 901 23 575 egil-magnar.stubsjoen@nok.no
MIDT-ØSTERDAL: Hans Th. Kiær 917 02 842 hanskiaer@gmail.com
TRYSILVASSDRAGET: Trygve Øvergård, varaleder 952 24 019 to@skogkurs.no
SØR-ØSTERDAL: Mikael Løken, leder 911 66 648 ml@okonomi.as
SOLØR: Arne Skarderud 970 82 191 aaskard@online.no
VINGER OG ODAL:  Hans Marius Krogsrud 911 38 410 hmk@odals.no
HAVASS: Per Øivind Mo 902 08 294 poeivi-m@online.no