Møteplan styre og tillitsvalgte

Styrets møteplan

 • Onsdag 9. januar styremøte
 • Mandag 18. februar styremøte
 • Tirsdag 19. mars styremøte
 • Onsdag 24. april styremøte
 • Torsdag 25. april Årsmøte i Glommen, Forstmann Norsk Skogmuseum
 • Tirs 14. – ons 15. mai styremøte
 • Tirsdag 18. juni ekstraordinært årsmøte i Glommen
 • Onsdag 19. juni Styremøte
 • Ons 28. – tors 29. august styresamling
 • Man 23. – tirs 24. sept. styresamling
 • Mandag 14.oktober styremøte
 • Mandag 18. november styremøte (forut for Høstmøtet, Honne)
 • Man 18. – tirs 19. november Høstmøte fra kl. 14.00 – 14.00 (Honne)
 • Mandag 9. desember styremøte

Årsmøter skogeierlagene i Havass:

• Mandag 4. mars Rømskog
• Mandag 4. mars Idd
• Tirsdag 5. mars Høland-Setskog
• Tirsdag 5. mars Degernes
• Onsdag 6. mars Aremark
• Onsdag 6. mars Marker
• Torsdag 7. mars Berg

Andelseiermøter i skogeierområdene:

Andelseiermøtene i mars blir også høringsmøter med fusjon som tema
• Torsdag 7. mars Solør – Skaslien Gjestgiveri 18.30-20.30
• Fredag 8. mars Trysilvassdraget – Trysil Knut Hotell 16.00-18.00
• Mandag 11. mars Vinger og Odal – Slobrua Gjestegård 18.30-20.30
• Tirsdag 12. mars Sør-Østerdal – Kantina Borgheim 18.30-20.30
• Onsdag 13. mars Nord-Østerdal – Landbrukets Hus, Tynset 19.30-21.30
• Torsdag 14. mars Havass – Ørje Brug 18.30-20.30
• Mandag 18. mars Midt-Østerdal – Koppangkontoret 18.30-21.30

Uke 22 og 23 Andelseiermøter – fusjonssaken

• Mandag 27.mai Midt-Østerdal
• Tirsdag 28. mai Havass
• Mandag 3. juni Nord-Østerdal
• Tirsdag 4. juni Solør
• Onsdag 5. juni Sør-Østerdal
• Torsdag 6. juni Vinger og Odal
• Torsdag 6. juni Trysilvassdraget

Møter med tillitsvalgte i skogeierområdene:

• Mandag 21. januar, Taverna Alvdal 19.00-21.30 NORD-ØSTERDAL/MIDT-ØSTERDAL
(fellesmøte med MIDT-ØSTERDAL – fokus på valget 2019)
Mandag 1. april, Taverna Alvdal 19.00-21.30 NORD-ØSTERDAL
Mandag 28. oktober, Koppangkontoret 14.00-16.30 NORD-ØSTERDAL/MIDT-ØSTERDAL
(fellesmøte med MIDT-ØSTERDAL)

• Mandag 21. januar, Taverna Alvdal 19.00-21.30 MIDT-ØSTERDAL/NORD-ØSTERDAL
(fellesmøte med NORD-ØSTERDAL -fokus på valget 2019)
Onsdag 3. april, Koppangkontoret 18.30–21.30 MIDT-ØSTERDAL
Mandag 28. oktober, Koppangkontoret 14.00-16.30 MIDT-ØSTERDAL/NORD-ØSTERDAL

• Tirsdag 22. januar, Styrerom, Borgheim 18.30–21.00 SØR-ØSTERDAL
(fellesmøte med TRYSILVASSDRAGET – fokus på valget 2019)
Torsdag 4. april, Styrerom, Borgheim 18.30–21.00 SØR-ØSTERDAL
Torsdag 31. oktober, Skogbrukets Hus Trysil 18.30–21.00 SØR-ØSTERDAL/TRYSILVASSDRAGET
(fellesmøte med TRYSILVASSDRAGET)

• Tirsdag 22. januar, Styrerom, Borgheim 18.30–21.00 TRYSILVASSDRAGET
(fellesmøte med SØR-ØSTERDAL- fokus på valget 2019)
Mandag 8. april, Skogbrukets Hus 18.30-21.00 TRYSILVASSDRAGET
Torsdag 31. oktober, Skogbrukets Hus Trysil 18.30-21.00 TRYSILVASSDRAGET/SØR-ØSTERDAL
(fellesmøte med SØR-ØSTERDAL)

• Mandag 28. januar, Kongsvingerkontoret 18.30-21.00 SOLØR
(fellesmøte med VINGER OG ODAL – fokus på valget 2019)
Tirsdag 9. april, Skoghuset Flisa 18.30-21.00 SOLØR
Tirsdag 29. oktober, Skaslien Kirkenær 18.30-21.00 SOLØR/VINGER OG ODAL
(fellesmøte med VINGER OG ODAL)

• Mandag 28. januar, Kongsvingerkontoret 18.30-21.00 VINGER OG ODAL
(fellesmøte med SOLØR fokus på valget 2019)
Mandag 25. mars, Kongsvingerkontoret 18.30-21.00 VINGER OG ODAL
Tirsdag 29. oktober, Skaslien Kirkenær 18.30-21.00 VINGER OG ODAL/SOLØR
(fellesmøte med SOLØR)

• Onsdag 30. januar, Ørjekontoret 18.00-20.30 HAVASS
(fokus på valget 2019)
Torsdag 11. april, Ørjekontoret 18.00-20.30 HAVASS
Onsdag 30. oktober, Ørjekontoret 18.00-20.30 HAVASS