Møteplan styre og tillitsvalgte

Styrets møteplan:

 • Mandag 26. februar Styremøte – årsrapport/ regnskap 2017
 • Mandag 23. april Styremøte (kveld)/ regnskapsrapportering
 • Tirsdag 24. april ÅRSMØTE i Glommen Skog
 • Mandag 7. mai Styremøte – satt opp for å fange opp ev nyvalgte
 • Mandag 18.-19. juni Styreseminar
 • Mandag 27. august Styremøte / halvårsrapportering
 • Man-tirs 5. – 6. nov Styremøte (5. nov styremøte ca kl. 10.00 -14.00) / regnskapsrapportering
  HØSTMØTE 5-6. nov kl. 14.00 – 14.00
 • Mandag 10. desember Styremøte / budsjett

Årsmøter skogeierlagene i Havass:

 • Mandag 5. mars Rømskog
 • Mandag 5. mars Marker
 • Tirsdag 6. mars Høland-Setskog
 • Tirsdag 6. mars Berg
 • Onsdag 7. mars Aremark
 • Onsdag 7. mars Degernes
 • Torsdag 8. mars Idd

Andelseiermøter i skogeierområdene:

 • Mandag 12. mars Midt-Østerdal – Østerdalsbruket kl. 18.00-21.00
 • Tirsdag 13. mars Sør-Østerdal – kantina Borgheim kl. 18.30-21.00
 • Onsdag 14. mars Vinger og Odal – Politihøyskolen, Kongsvinger kl. 17.30-21.00
 • Torsdag 15. mars Nord-Østerdal – Taverna Alvdal kl. 19.30-21.30
 • Fredag 16. mars Trysilvassdraget – Trysil Knut Hotell fra kl. 16.00
 • Mandag 19. mars Havass – Ørje Brug kl. 18.30-21.00
 • Tirsdag 20. mars Solør – Vålerbanen Hotell kl. 18.30-21.00

Møter med tillitsvalgte i skogeierområdene:

Tirsdag 23. januar, Taverna Alvdal 13.30-16.00 NORD-ØSTERDAL
Tirsdag 3. april, Kommunehuset Bergset 13.00-16.00 NORD-ØSTERDAL/MIDT-ØSTERDAL
(fellesmøte med MIDT-ØSTERDAL Siste bolk i «Om bord i Glommen» – næringspolitikk)
Tirsdag 23. oktober, Taverna Alvdal 13.30-16.00 NORD-ØSTERDAL
Tirsdag 23. januar, Koppangkontoret 18.30-20.30 MIDT-ØSTERDAL
Tirsdag 3. april, Kommunehuset Bergset 13.00-16.00 MIDT-ØSTERDAL/NORD-ØSTERDAL
(fellesmøte med NORD-ØSTERDAL Siste bolk i «Om bord i Glommen» – næringspolitikk)
Tirsdag 23. oktober, Koppangkontoret 18.30-20.30 MIDT-ØSTERDAL

Torsdag 25. januar, Styrerom, Borgheim 13.30-16.00 SØR-ØSTERDAL
Torsdag 5. april, Styrerom, Borgheim 12.00-15.00 SØR-ØSTERDAL/TRYSILVASSDRAGET
(fellesmøte med TRYSILVASSDRAGET Siste bolk i «Om bord i Glommen» – næringspolitikk)
Torsdag 25. oktober, Styrerom Borgheim 13.30-16.00 SØR-ØSTERDAL

Fredag 2. februar, Skogbrukets Hus 13.30-16.00 TRYSILVASSDRAGET
Torsdag 5. april, Styrerom, Borgheim 12.00-15.00 TRYSILVASSDRAGET/SØR-ØSTERDAL
(fellesmøte med SØR-ØSTERDAL Siste bolk i «Om bord i Glommen» – næringspolitikk)
Fredag 26. oktober, Skogbrukets Hus 13.30-16.00 TRYSILVASSDRAGET

Tirsdag 30. januar, Skoghuset Flisa 13.30-16.00 SOLØR
Tirsdag 10. april, Skaslien 15.00-19.00 SOLØR/VINGER OG ODAL
(
fellesmøte med VINGER OG ODAL Siste bolk i «Om bord i Glommen» – næringspolitikk)
Tirsdag 30. oktober, Skoghuset Flisa 13.30-16.00 SOLØR

 Tirsdag 30. januar, Kongsvingerkontoret 18.00-20.30 VINGER OG ODAL
Tirsdag 10. april, Skaslien 15.00-19.00 VINGER OG ODAL/ SOLØR
(fellesmøte med SOLØR Siste bolk i «Om bord i Glommen» – næringspolitikk)
Tirsdag 30. oktober, Kongsvingerkontoret 18.00-20.30 VINGER OG ODAL

Onsdag 31. januar, Ørjekontoret 18.00-20.30 HAVASS
Onsdag 11. april, Ørjekontoret 18.00-21.00 HAVASS
(Siste bolk i «Om bord i Glommen» – næringspolitik)
Onsdag 31. oktober, Ørjekontoret 18.00-20.30 HAVASS