Markberedning

Markberedning er et tiltak som fører til raskere etablering, høyere overlevelse og bedre vekst. I sum betyr det kortere omløpstid. Derfor vil vi at regelen skal være markberedning, ikke unntaket.

Markberedning er et mekanisk inngrep som I Glommen hovedsakelig utføres med skogsmaskin-montert utstyr. Dette gir en klar prisgevinst på store felt. På mindre felt kan det beste alternativet være gravemaskin. Satser man på naturlig foryngelse spares tid ved at frøet raskt kommer i kontakt med mineraljorda og slipper konkurranse fra andre planter i den første, viktige fasen.

Et optimalt resultat får man ved å markberede året etter en sluttavvirkning. I løpet av vinteren vil kvisten og det øvrige hogstavfallet ha sunket sammen og blitt sprøtt. Markberedningen har også godt av å få satt seg gjennom en vinter. Har man planlagt utplanting kan man med fordel drøye to sesonger fra avvirkning til planting igangsettes. Markberedningen kan forgå hele sommeren, forutsatt at det ikke blir så tørt at det er fare for skogbrann.  Markberedning bør bli en naturlig del av skogbehandlingen. Belønningen på kort og lang sikt er udiskutabel. Med dagens skogfondsordning kan innkassere dessuten deler av gevinsten med det samme. Når du legger ned store ressurser i planting, hvorfor ikke koste på det lille ekstra som skal til for å sikre et godt resultat. Markberedning er uten tvil det mest lønnsomme hjelpetiltaket du kan foreta når du skal etablere ny skog. Spesielt i elgbeiteutsatte områder er det viktig å sørge for å få opp mest mulig ny skog. Der det er markberedt bruker furua kortere tid før toppskuddet når den høyden som må til for å unngå elgkjeften.

Til Glommens produktblad for markberedning

NY MARKBEREDNINGSSTANDARD

I korte trekk beskriver standarden hvordan en godkjent planteplass og spireplass skal være, og hvor mange det skal være pr. dekar. Dette er gjort på en enkel, presis og lett målbar måte. Det har vært et poeng at tiltaket skal være riktig utført og på en så skånsom måte som mulig. Derfor skal flekklengden være maksimalt 5 m med et klart opphold, det skal ikke være sammenhengende striper.

Du finner den nye markberedningsstandarden her: Standard kortversjon 2014