Kurs

Skogkurs i fokus – kunnskap gir økt glede

Et aktivt skogbruk krever kunnskap i faget. Det gjelder både om du skal gjøre jobben selv eller om du skal være beslutningstaker og andre skal utføre det praktiske arbeidet. Økt kunnskap om hvorfor vi skal stelle skog og hva det fører til er også en viktig motivasjonsfaktor. Det er viktig med oppdatert kunnskap slik at en for mest mulig igjen for hver investert krone i skogen. Kunnskap er ferskvare og må utvikles!

Glommen har nylig inngått et samarbeid med kunnskapsbedriften Skogkurs på Honne som blant annet kan tilby en rekke kurs i serien Aktivt Skogbruk. Kursene dekker et bredt spekter fra skogplanting, hogst og stell av skog, skatteområde, bruk av redskap og utmarksforvaltning.

Kursene er korte og målrettede, av ulik varighet og ledes av egne utdannede instruktører. Det utstedes kursbevis.​