Hva skjer i Glommen?

Fagdager, skogkvelder og andre arrangementer 2019:
(Klikk på linken for å få mer info om det enkelte arrangementet)

Uke 22 og 23 Andelseiermøter – fusjonssaken

  • Mandag 27.mai Midt-Østerdal
  • Tirsdag 28. mai Havass
  • Mandag 3. juni Nord-Østerdal
  • Tirsdag 4. juni Solør
  • Onsdag 5. juni Sør-Østerdal
  • Torsdag 6. juni Vinger og Odal
  • Torsdag 6. juni Trysilvassdraget

Ekstraordinært årsmøte

  • Tirsdag 18. juni Ekstraordinært årsmøte i Glommen, Scandic Elgstua, Elverum fra kl. 10.00

Møter med tillitsvalgte i skogeierområdene:

• Mandag 21. januar, Taverna Alvdal 19.00-21.30 NORD-ØSTERDAL/MIDT-ØSTERDAL
(fellesmøte med MIDT-ØSTERDAL – fokus på valget 2019)
Mandag 1. april, Taverna Alvdal 19.00-21.30 NORD-ØSTERDAL
Mandag 28. oktober, Koppangkontoret 14.00-16.30 NORD-ØSTERDAL/MIDT-ØSTERDAL
(fellesmøte med MIDT-ØSTERDAL)

• Mandag 21. januar, Taverna Alvdal 19.00-21.30 MIDT-ØSTERDAL/NORD-ØSTERDAL
(fellesmøte med NORD-ØSTERDAL -fokus på valget 2019)
Onsdag 3. april, Koppangkontoret 18.30–21.30 MIDT-ØSTERDAL
Mandag 28. oktober, Koppangkontoret 14.00-16.30 MIDT-ØSTERDAL/NORD-ØSTERDAL

• Tirsdag 22. januar, Styrerom, Borgheim 18.30–21.00 SØR-ØSTERDAL
(fellesmøte med TRYSILVASSDRAGET – fokus på valget 2019)
Torsdag 4. april, Styrerom, Borgheim 18.30–21.00 SØR-ØSTERDAL
Torsdag 31. oktober, Skogbrukets Hus Trysil 18.30–21.00 SØR-ØSTERDAL/TRYSILVASSDRAGET
(fellesmøte med TRYSILVASSDRAGET)

• Tirsdag 22. januar, Styrerom, Borgheim 18.30–21.00 TRYSILVASSDRAGET
(fellesmøte med SØR-ØSTERDAL- fokus på valget 2019)
Mandag 8. april, Skogbrukets Hus 18.30-21.00 TRYSILVASSDRAGET
Torsdag 31. oktober, Skogbrukets Hus Trysil 18.30-21.00 TRYSILVASSDRAGET/SØR-ØSTERDAL
(fellesmøte med SØR-ØSTERDAL)

• Mandag 28. januar, Kongsvingerkontoret 18.30-21.00 SOLØR
(fellesmøte med VINGER OG ODAL – fokus på valget 2019)
Tirsdag 9. april, Skoghuset Flisa 18.30-21.00 SOLØR
Tirsdag 29. oktober, Skaslien Kirkenær 18.30-21.00 SOLØR/VINGER OG ODAL
(fellesmøte med VINGER OG ODAL)

• Mandag 28. januar, Kongsvingerkontoret 18.30-21.00 VINGER OG ODAL
(fellesmøte med SOLØR fokus på valget 2019)
Mandag 25. mars, Kongsvingerkontoret 18.30-21.00 VINGER OG ODAL
Tirsdag 29. oktober, Skaslien Kirkenær 18.30-21.00 VINGER OG ODAL/SOLØR
(fellesmøte med SOLØR)

• Onsdag 30. januar, Ørjekontoret 18.00-20.30 HAVASS
(fokus på valget 2019)
Torsdag 11. april, Ørjekontoret 18.00-20.30 HAVASS
Onsdag 30. oktober, Ørjekontoret 18.00-20.30 HAVASS

 

  • 10. januar Skogkveld på Bamsrudlåven i Mysen kl.19.00-21.00 – tema; Norske Skog Saugbruks – status og framtidsutsikter, øvrige stikkord er tynning, tømmer, råderett.