Hva skjer i Glommen?

Fagdager, skogkvelder og andre arrangementer 2019:
(Klikk på linken for å få mer info om det enkelte arrangementet)

Årsmøter skogeierlagene i Havass:

• Mandag 4. mars Rømskog
• Mandag 4. mars Idd
• Tirsdag 5. mars Høland-Setskog
• Tirsdag 5. mars Degernes
• Onsdag 6. mars Aremark
• Onsdag 6. mars Marker
• Torsdag 7. mars Berg

Andelseiermøter i skogeierområdene:

Andelseiermøtene i mars blir også høringsmøter med fusjon som tema
• Torsdag 7. mars Solør – Skaslien Gjestgiveri 18.30-20.30
• Fredag 8. mars Trysilvassdraget – Trysil Knut Hotell 16.00-18.00
• Mandag 11. mars Vinger og Odal – Slobrua Gjestegård 18.30-20.30
• Tirsdag 12. mars Sør-Østerdal – Kantina Borgheim 18.30-20.30
• Onsdag 13. mars Nord-Østerdal – Landbrukets Hus, Tynset 19.30-21.30
• Torsdag 14. mars Havass – Ørje Brug 18.30-20.30 Fagtema Tynning fra kl. 17.30, ved Sverre Holm og Torgrim Fjellstad
• Mandag 18. mars Midt-Østerdal – Koppangkontoret 18.30-21.30

Uke 22 og 23 Andelseiermøter – fusjonssaken

• Mandag 27.mai Midt-Østerdal
• Tirsdag 28. mai Havass
• Onsdag 29. mai Trysilvassdraget
• Mandag 3. juni Nord-Østerdal
• Tirsdag 4. juni Solør
• Onsdag 5. juni Sør-Østerdal
• Torsdag 6. juni Vinger og Odal

  • 10. januar Skogkveld på Bamsrudlåven i Mysen kl.19.00-21.00 – tema; Norske Skog Saugbruks – status og framtidsutsikter, øvrige stikkord er tynning, tømmer, råderett.