Ungskogpleie

Like viktig som å plante etter hogst er det å sjekke foryngelsen. Når skogen har vokst noen år må den ungskogpleies.

Ungskogpleie kan finansieres med skogfond med skattefordel.  Riktig pleie av ungskogen blir dermed enda mer lønnsom.

Ved ungskogpleie skjæres unødvendige og kvalitetsmessig dårlige trær ned, slik at produksjonen overføres til et riktig antall trær per dekar. Målsettingen er at de beste trærne skal stå igjen jevnt fordelt, slik at en oppnår størst middeldimensjon og volumproduksjon av tømmer med høy kvalitet.   Ungskogpleie gjør dessuten trærne mer stabile og risikoen for skader forårsaket av snø og vind minsker. Ungskogpleien bidrar også til at førstegangs tynning kan utsettes. Igjen en fordel fordi tynningen da vil gi et høyere overskudd på grunn av grøvre gjennomsnittsdimensjoner.

Om du ikke rekker eller ønsker å utføre ungskogpleien selv, hjelper vi deg gjerne. Meld inn dine ønsker til din skogbruksleder så er du sikret å få utført tiltaket.

Til Glommens produktblad for ungskogpleie