Glommen Skog AS

Skog AS utfører tjenester for  skognæringen. Produktspekteret er rettet mot forvaltnings-, tømmeromsetnings-, avvirknings- og skogkulturoppdrag.

Vi har lokalt forankrede entreprenører som våre samarbeidspartnere.

Glommen Skog AS har få ansatte og korte kommunikasjonslinjer. Vårt felles mål er «å bli gode sammen».

Sertifisering

Glommen Skog AS har samme miljøpolitikk og miljøaspekt som Glommen Skog SA.

Organisasjonsnummer Glommen Skog AS: 941306594.

Personvernerklæring Glommen Skog AS