Glommen Skog AS

Glommen Skog AS utfører tjenester for  skognæringen. Produktsspekteret er rettet mot forvaltnings-, tømmeromsetnings-, avvirknings- og skogkulturoppdrag.

Selskapet utfører osgå regnskaps- og faktureringstjenester for mindre bedrifter og organisasjoner, samt rekrutteringsarbeid til manuelle arbeidsoppgaver i skogbruket.  Vi har lokalt forankrede entreprenører som våre samarbeidspartnere.

Glommen Skog AS har få ansatte og korte kommunikasjonslinjer. Vårt felles mål er «å bli gode sammen».

Sertifisering

Glommen Skog AS har samme miljøpolitikk og miljøaspekt som Glommen Skog SA.

Organisasjonsnummer Glommen Skog AS: 941306594.