Øk kunnskapen om ulvens påvirkning av høstbart vilt og mulighetene for jaktbasert næringsutvikling i ulvesonen

Øk kunnskapen om ulvens påvirkning av høstbart vilt og mulighetene for jaktbasert næringsutvikling i ulvesonen

Naturbruksalliansen har klare innspill til statsråd Bollestad for hvordan Landbruks- og matdepartementets strategi for jaktbart vilt bør følges opp. I brevet uttrykker Naturbruksalliansen bekymring for svært mangelfullt kunnskapsgrunnlag knyttet til ulvens påvirkning av de høstbare viltbestandene og mulighetene for jakt

Les mer