Ansatte i markedsavdelingen

Klikk på bildet nedenfor, for å få opp kontaktinformasjon etc på den enkelte:

Håkon Bakken
Markedssjef
Berit Søsæter
Tømmersekretær
Jørgen Svennevig
Logistikkleder
Tom Kristiansen
Konsulent spesialtømmer
Morten Minde Myrvold
Logistikkleder