Ansatte i skogavdelingen

Klikk på bildet nedenfor, for å få opp kontaktinformasjon etc på den enkelte:

Per Skaare
Skogsjef
Lars Ole Rundfloen
Miljøansvarlig
Ingmar Eggen
Miljøleder
Christian Svenkerud
Skogkultursjef
Jan Enderud
Skogkultur
Eirik A. Nygaard
Virkescontroller
Niklas Buer
Salg og utviklingsleder
Håkon Skaraberget
Avdelingsleder