Ansatte i skogavdelingen

Klikk på bildet nedenfor, for å få opp kontaktinformasjon etc på den enkelte:

Per Skaare
Skogsjef
Lars Ole Rundfloen
Miljøansvarlig
Ingmar Eggen
Miljøleder
Christian Svenkerud
Skogkultursjef
Jan Enderud
Skogkultur
Bjarne Sand
Rådgiver vei
Eirik A. Nygaard
Virkescontroller
Niklas Buer
Salg og utviklingsleder
Håkon Skaraberget
Avdelingsleder