Ansatte i Region Syd

Klikk på bildet nedenfor, for å få opp kontaktinformasjon etc på den enkelte:

Fredrik B. Christiansen
Regionsjef
Anders M. Sandbæk
Skogkulturleder
Mads Wiel
Skogbruksleder
Hans Næss
Skogbruksleder
Johan Bjørn
Skogbruksleder
Øivind Kvarnstrøm
Skogbruksleder
Olli Andreas Gjems
Skogbruksleder
Roger Samsonstuen
Skogbruksleder
Trond Fjeld
Skogbruksleder