Ansatte i Region Nord

Klikk på bildet nedenfor, for å få opp kontaktinformasjon etc på den enkelte:

Ingar Brennodden
Regionsjef
Erling Birger Semmingsen
Skogbruksleder
Tommy Nygård
Skogbruksleder
Ole Sollien
Skogbruksleder
Knut Håkon Ouren
Skogbruksleder
Kristian Flugsrud
Skogbruksleder
Ole Erik Dufseth
Skogbruksleder
Olav Petter Nergaard
Skogbruksleder
Dag Svendsberget
Skogkulturleder