Ansatte i Region Nord

Klikk på bildet nedenfor, for å få opp kontaktinformasjon etc på den enkelte:

Emil Kulusveen
Skogbruksleder
Roy Arne Martinsen
Skogkulturleder
Hans Morten Sandbæk
Skogbruksleder
Ingar Brennodden
Regionsjef
Erling Birger Semmingsen
Skogbruksleder
Tommy Nygård
Skogbruksleder
Ole Sollien
Skogbruksleder
Ole Erik Dufseth
Skogbruksleder
Olav Petter Nergaard
Skogbruksleder
Dag Svendsberget
Skogkulturleder
Øyvind Sørlie
Skogbruksleder
Terje Hammer
Skogbruksleder
Øivind Kvarnstrøm
Skogbruksleder