Ansatte i Region Nord

Klikk på bildet nedenfor, for å få opp kontaktinformasjon etc på den enkelte:

Ingar Brennodden
Regionsjef
Erling Birger Semmingsen
Skogbruksleder
Tommy Nygård
Skogbruksleder
Ole Sollien
Skogbruksleder
Ole Erik Dufseth
Skogbruksleder
Olav Petter Nergaard
Skogbruksleder
Dag Svendsberget
Skogkulturleder