Ansatte i Region Midt

Klikk på bildet nedenfor, for å få opp kontaktinformasjon etc på den enkelte:

Lars Erik Engebretsen
Skogbruksleder Våler
Emil Kulusveen
Skogbruksleder
Hans Morten Sandbæk
Skogbruksleder
Sverre Holm
Regionsjef
Ola Stensby
Skogbruksleder
Øyvind Sørlie
Skogbruksleder
Edward Johannessen
Skogbruksleder
Terje Hammer
Skogbruksleder
Magnus Vestre
Skogbruksleder
Simen Bredvold
Skogbruksleder
Tom Vegard Solberg
Skogbruksleder
Kjell Ivar Iversen
Skogbruksleder
Jon G. Kjellgren
Skogbruksleder