Ansatte i Region Midt

Klikk på bildet nedenfor, for å få opp kontaktinformasjon etc på den enkelte:

Lars Erik Engebretsen
Skogbruksleder Våler
Fredrik B. Christiansen
Regionsjef
Simen Bredvold
Skogbruksleder
Tom Vegard Solberg
Skogbruksleder
Kjell Ivar Iversen
Skogbruksleder
Jon G. Kjellgren
Skogbruksleder
Anders M. Sandbæk
Skogkulturleder
Hans Næss
Skogbruksleder
Johan Bjørn
Skogbruksleder
Olli Andreas Gjems
Skogbruksleder
Roger Samsonstuen
Skogbruksleder
Trond Fjeld
Skogbruksleder