Ansatte i Region Havass

Klikk på bildet nedenfor, for å få opp kontaktinformasjon etc på den enkelte:

Stein Aasgaard
Skogbruksleder
Thoralf Halvorsrud
Skogbruksleder
Jørn Daltorp
Skogbruksleder
Simen Løken
Skogbruksleder
Inger Helene Onsager
Skogbruksleder
Mads Wiel
Skogbruksleder
Torgrim Fjellstad
Regionsjef
Espen Carlsen
Skogbruksleder
Andreas Natvig Skolleborg
Skogbruksleder
Hans Ingvald Minge
Skogbruksleder
Tor Vidar Nikolaisen
Skogbruksleder
Nils Nilssen
Skogbruksleder
Johs Mangersnes
Skogbruksleder
Øyvind Herrebrøden
Skogbruksleder