Våre tillitsvalgte engasjerer seg foran lokalvalget

Debattinnlegg: – Som lokale tillitsvalgte i Glommen Skog vil vi aktivt engasjere oss i den kommende valgkampen. Vi mener at det ikke er nok å etablere «grønne miljøgater», fancy miljøregnskap og trendy navn på prosjekter, samt omtale skogen og trebruk i festtaler og politiske dokumenter. Vi må faktisk handle, og det haster, skriver områdetillitsvalgte i debattinnlegget i Østlendingen i dag.