Full CO2-kompensasjon for Saugbrugs – takker skognæringen for støtten

– Dette sikrer driften i Halden, og er viktig for utviklingen av nye produkter, sier Kjell Arve Kure, administrerende direktør i Norske Skog Saugbrugs AS. Han takker skognæringen for støtten.

Vedtaket betyr at selskapet vil få ekstra utbetalinger på omtrent 31 millioner kroner i 2019, 82,5 millioner kroner i 2020 og estimert 120 millioner kroner i 2021.

I vedtaket tas det forbehold om at Stortinget må samtykke til å bevilge ekstra midler til CO2-kompensasjon.

‐ Dette er betydelige midler for Saugbrugs, og den konkurranseulempen vi har hatt siden 2012 i forhold til våre største konkurrenter er nå borte. Vi er svært fornøyde med at regjeringen bruker handlingsrommet sitt til å gjøre dette, sier Kure.

Saugbrugs jobber for tiden med å utvikle nye biobaserte produkter. I 2016 startet produksjonen av biogass basert på avfallsstrømmer fra papirproduksjonen, som leveres til lokale busser. Samtidig foregår det utviklingsarbeid innenfor trefiberplater, biokompositter og nanocellulose i samarbeid med andre industribedrifter og med støtte fra blant annet Enova, Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

‐ Dette vedtaket vil kunne ha betydning for gjennomføringen av flere av disse planene. I tillegg vil dette være med å sikre driften her i Halden på de tre papirmaskinene, sier Kure.

Norske Skog Saugbrugs er en av verden største produsenter på magasinpapir, og forbruker 950 000 fastkubikk gran i året. Det er 450 ansatte ved fabrikken. Kure er glad for støtten de har fått fra skognæringen i den prosessen de har hatt gående med å få regjeringen til å innvilge dem full kompensasjon.

Les mer på skog.no