Sentrale Senterpartimedlemmer i Hedmark og Oppland på Innlandsturne: Besøkte Glommen Mjøsen i dag

På turne (tv) Roy Heine Olsen, Aud Hove, skogsjef Per Skaare, Jesper Nohr, Stein Trondsmoen, Kjersti Bjørnstad, næringspolitisk sjef Gunnar A. Gundersen, Arnfinn Uthus, Helge Indset, Anne Kari Holter.

Ja, gjerne, svarte Gunnar A. Gundersen på henvendelsen fra Senterpartiet om å avlegge Glommen Mjøsen Skog et besøk. Hovedkontoret i Elverum var et av stoppestedene på en svært omfattende Senterpartiturné forut for valget.

– Vi skal besøke 46 kommuner og har dessverre begrenset tid ved hvert stopp. Dette blir en «teaser» for å få med oss innspill fra næringen, men vi kommer gjerne tilbake senere, sa fylkesordførerkandidat Aud Hove innledningsvis.

Signalene fra skogen

Næringspolitisk sjef Gunnar A. Gundersen og Skogsjef Per Skaare brukte tiden godt og ga en kort, men poengtert introduksjon av tre viktige temaer under speed-daten. Temaene var klima og miljø, verdiskaping og skogproduksjon.

– Konsentrasjonen av klimagasser og da spesielt CO2 i atmosfæren øker og dette får ansvaret for en pågående temperaturøkning. Norsk skogbruk har systematisk bundet karbon de siste 100 årene, men i mange miljøer snakkes det kun om avskoging, ikke om bidraget fra skogen her hjemme, sa Gundersen.

– Skogbruket har tatt inn over seg vedtaket om at 10 prosent av norsk skogareal skal bli vernet, men vi må ikke bli stående igjen med hele forventningspresset. Vi må si klart ifra at vern tar produktive ressurser ut av basen.

Potensial for å øke skogproduksjonen fra 4 til 6 millioner kubikkmeter

– Men det skjer ikke over natta! Klimaendringene hjelper oss i forhold til at skogen vokser raskere, og gjør det samtidig enda viktigere å pleie den unge skogen for å sikre at hvert enkelt tre blir så stabilt at det kan tåle sterkere vind. Det starter med foredlet plantemateriale, en god vokseplass og godt stell underveis. Dette er kjent kunnskap, men i dag er det av gjørende at tiltakene gjøres på rett måte og til rett tid. EDEL er en bruksanvisning på riktig skogskjøtsel og et uhyre viktig satsingsområde for oss, sa Per Skaare.

– Skog i vekst er skogbrukets viktigste bidrag for å binde CO2, sa skogsjefen.

Ingenting har det så travelt som en død laks

– Skognæringen er viktig og den er svært transportavhengig. Vi må få tømmeret fra skogen til industrien så kostnadseffektivt som mulig. Riksvegnettet er bra, men det gjenstår mye før fylkesvegnettet henger helt med, sa Gundersen.

Her var Arnfinn Uthus raskt frempå for å bekrefte at begrensninger på kommunale veger har fokus lokalt.

Aud Hove ville gjerne vite mer om jernbane og tømmerterminaler, og om den uenigheten det synes å være i prioritering av de ulike tømmerterminalene.

– Godspakka er sentral og signalet fra stortinget er at alt skal gjennomføres. Elektrifisering av Rørosbanen er den eneste måten å få dobbeltspor til Trondhjem. Det er svært viktig for flere industrier, ikke minst fiskeindustrien. Ingenting har det så travelt som en død laks! Vi trenger en rasjonell jernbane som går utenom Oslo og da er Norsenga sentral. Dessverre står lokale interesser mot hverandre i terminalsaken og forkludrer det hele. Vi blir gjerne med på en diskusjon om prioriteringer, sa Gundersen.