29 % økning i prisen på massevirke

Prisen på massevirke økte med 29 prosent i 2. kvartal 2019. Skogeierne fikk i gjennomsnitt 347 kroner per kubikkmeter massevirke, noe som er 78 kroner mer enn i 2. kvartal 2018.

Både hogsten og prisene på tømmer har økt markant i 2. kvartal 2019 sammenlignet med 2. kvartal i 2018. Det viser statistikk fra SSB.

Gjennomsnittsprisen for massevirke av gran og furu økte med henholdsvis 29 og 32 prosent i 2 kvartal. Skogeierne fikk 353 kroner per kubikkmeter for grantømmer til massevirke og 339 kroner for furutømmer. Prisen på sagtømmer økte med 6 prosent. Det gir en pris på 489 og 530 kroner per kubikkmeter for henholdsvis furu og gran.

Les mer på skog.no