Borregaard fortsetter å investerere i Sarpsborg

Borregaard satte inntektsrekord i 2. kvartal år. Da omsatte bedriften for 1,340 milliarder kroner, skriver Sarpsborg Arbeiderblad.

– Vi har ikke hatt større inntekter i noen andre kvartal siden selskapet ble børsnotert i 2012, bekrefter direktør investorkontakt Jørn Syvertsen overfor Sarpsborg Arbeiderblad.

Det børsnoterte Sarpsborgselskapet leverer sterke tall kvartal etter kvartal. I 2. kvartal i inneværende år var Borregaards samlete driftsinntekter på hele 1,340 milliarder kroner. Dette er rundt 140 millioner kroner mer enn i samme periode i 2018.

Øker vanillin-kapasitet

Tidligere i sommer ble det kjent at Borregaard fortsetter å investere betydelige beløp i fabrikkanlegget i Sarpsborg. 130 millioner kroner er kostnadsrammen for prosjektet som skal sørge for å øke produksjonskapasiteten for biobasert vanillin. Prosjektet innebærer fjerning av flaskehalser i det eksisterende anlegget.

Borregaard er verdens største produsent av biobasert vanillin. Selskapets unike produkt basert på tømmer har blitt produsert ved bioraffineriet i Sarpsborg siden 1962, og selges til kunder over hele verden. Etterspørselen etter biobaserte ingredienser som kan erstatte oljebaserte kjemikalier til produkter innen næringsmidler, drikkevarer og kosmetikk har økt betydelig de siste årene. Det er også bakgrunnen for at det gitt klarsignal til dette prosjektet.

Investerer i mer bioenergi

Sarpsborgbedriften bekjentgjorde omtrent samtidig en nesten tilsvarende investering. 131 millioner kroner skal brukes i et anlegg som skal øke produksjonen av bioenergi ved bioraffineriet i Sarpsborg. Investeringen støttes av Enova og forventes på sikt å kunne redusere CO-utslippene ved anlegget med 1.400 tonn årlig. Når anlegget står ferdig i 2021, vil det produsere bioenergi basert på rester fra produksjonen av biokjemikalier tilsvarende 20 GWh per år. Det innebærer en reduksjon i CO-utslipp på 1.200 tonn i første omgang, skriver avisen.

Les mer i artikkelen på sa.no (pdf)