Sammen om å framsnakke bruken av tre

Tenk Tre er et felles bransjeinitiativ fra skog- og trenæringen i Norge, og består av en rekke bedrifter og organisasjoner på tvers av hele verdikjeden. Sammen ønsker vi å vise hvordan skog og tre kan bidra i klimakampen.

Hva jobber Tenk Tre for?

I en verden som stadig blir varmere, er vi helt avhengig av å redusere klimagassutslippene våre. Der hvor ikke-fornybare ressurser som olje, kull og gass representerer fortiden, representerer fornybare ressurser som vind, vann, sol og tre fremtiden i et bærekraftig samfunn.

På nettsidene tenktre.no finner du informasjon og historier innen kategoriene klima, innovasjon, bærekraft, design og økonomi.