Vil ha åpen høring om Riksrevisjonens rovdyr-rapport

– Det Stortinget vedtok i 2016 burde ha medført at regjeringen legger fram en utredning, sier Gunnar A. Gundersen til Nationen.

I forrige uke kom Riksrevisjonen med en gjennomgang av hvorvidt Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet forvalter rovdyra på en måte som legger til rette for å oppnå Stortingets todelte mål om bærekraftige rovviltbestander og en livskraftig beitenæring. Gjennomgangen skulle ta for seg en rekke styrende dokumenter for rovdyrforvaltningen, blant dem nettopp ulveforliket fra 2016.

Svarer ikke på bestillingen

Gunnar A. Gundersen mener spørsmålet om tapte muligheter til å nyttiggjøre seg beite- og jaktrettigheter er en glemt sak sentralt i forvaltningen.

– Poenget er at man ønsker en debatt. Da er det ikke mulig å si at ordningen på 20 millioner kroner årlig til kommuner med ulverevir, besvarer dette oppdraget. Det å sette av en budsjettpost innfrir ikke det som er bestilt, sier han til Nationen.

Her leser du artikkelen (pdf)