Klassifisering av bruer sparer skognæringen for 100 millioner kroner årlig

Store forventninger til besparelser etter klassifisering overgås av virkeligheten.

– Hvert år sparer vi rundt 100 millioner kroner som følge av mer effektiv tømmertransport på veg, sier transportrådgiver Dag Skjølaas i Norges Skogeierforbund.

Enorm uttelling etter klassifisering

– Nå ser vi konkret hvilken effektivisering og gevinstrealisering vårt arbeid med klassifisering av bruer for tømmervogntog med 60 tonn totalvekt har gitt. Større lass på vogntogene har Skognæringen selv regnet ut at de sparer 100 millioner kroner i året på bruklassifiseringen alene, sier brudirektør Børre Stensvold i Statens vegvesen

Kravene til skogsbilveger og -bruer øker 

Samtidig øker dette kravene til skogsbilveger og bruene på skogsbilvegene. Kartleggingene hos Fylkesmannen viser et stort vedlikeholdsbehov. Rasjonell transport er helt avgjørende for skogbrukets konkurransekraft og betalingsevnen for tømmer.

– Skogbruket må følge opp myndighetenes fokus på å oppgradere de offentlige vegene med et fokus på å oppgradere skogsbilvegsystemet, sier næringspolitisk rådgiver Gunnar A. Gundersen.

Les mer på bygg.no