Fortsatt stor interesse for frivillig skogvern

Regjeringen har vernet 29 nye skogområder i elleve fylker.

Den 21. juni ble 29 nye skogområder vernet som naturreservat. 27 av disse er tilbydd av private skogeiere gjennom ordningen frivillig vern av skog, mens de resterende to er eid av Statskog SF. Vedtaket omfatter om lag 90 km produktiv skog. De nye verneområdene, som både innbefatter opprettelse av nye naturreservater og utvidelser av eksisterende reservater, er fordelt på 11 fylker i Norge.

10 områder i Glommens geografi

Av disse 10 områdene har Glommen bistått skogeierne i 8 av sakene.

  • Sagåsen naturreservat i Sarpsborg kommune, Østfold
  • Nekfallet naturreservat i Rendalen kommune, Hedmark
  • Gålaskarven naturreservat i Stor-Elvdal kommune, Hedmark
  • Gitvola og Nordre Kletten naturreservat i Åmot kommune, Hedmark
  • Kildeøyene naturreservat i Åmot kommune, Hedmark
  • Turtroa naturreservat i Åmot kommune, Hedmark
  • Nordhuehøgda naturreservat i Elverum kommune, Hedmark
  • Skuta naturreservat i Nord-Odal kommune, Hedmark
  • Brenninga naturreservat i Åsnes kommune, Hedmark
  • Sigridbrenna naturreservat i Åsnes kommune, Hedmark

Området Sagåsen eies av Statskog SF. Øvrige områder inngår i arbeidet med frivillig vern av privateid skog.