Historisk vedtak

Terje Uggen er valgt som styreleder med Ole Th. Holth som nestleder i styret. Foto: Line Venn

Ny kraftfull skogaktør – ja til fusjon mellom Glommen Skog og Mjøsen Skog.

Årsmøtene i Glommen Skog SA og i Mjøsen Skog SA har i dag fattet et historisk vedtak om å slå seg sammen til ett nytt andelslag, Glommen Mjøsen Skog SA.

Saken har gjennom våren vært grundig behandlet i de lokale enhetene i begge organisasjonene. Terje Uggen er valgt som styreleder med Ole Th. Holth som nestleder i styret. Det fusjonerte skogeierandelslaget skal ta en ledende posisjon i å utvikle skogens potensial inn i framtiden.

– Vi har de beste naturlige forutsetninger for å drive et aktivt, bærekraftig og kostnadseffektivt skogbruk. Sammen blir vi sterkere og jeg ser fram til å lede denne kraftfulle organisasjonen, sier den nye styrelederen Terje Uggen.

Les mer i vedlagte pressemelding