100 skogsarbeidere har satt ut 4,5 millioner planter i vårsesongen

Vårens plantesesong er på hell, og vi går inn sluttfasen.

Det blir i vår satt ut 4,5 millioner planter, av disse er 750 000 furuplanter. I tillegg såes det foredlet furufrø på 2 000 dekar.

100 skogsarbeidere i sving

I Glommens område har det vært nærmere 100 skogsarbeidere i sving med planterøret fra begynnelsen av mai, og de har gjort en formidabel innsats.
For skogbruket og spesielt nyplanting og foryngelse har det vært klimamessig en ideell vår, med mye fuktighet.

– Foryngelseskontroller viser at plantefeltene jevnt over ser bra ut. Vi ser noe avgang på fjorårets felter, men med tanke på den tørkesommer vi hadde i 2018, står det overraskende bra, sier skogkultursjef Christian Svenkerud.

Tilskudd til foryngelse, inkludert suppleringsplanting

Det er som tidligere beskrevet meget gunstig skogfondsordning og tilskuddssatser på tiltak innen foryngelse, inkludert suppleringsplanting. En korrekt utført plantejobb legger hele grunnlaget for et optimalt framtidsbestand. Men plantene har mange utfordringer de første leveårene, som tørke, frost og insekter, og det er viktig å avdekke eventuelt behov for supplering så tidlig som mulig. Det oppfordres derfor også til skogeierne, om å bruke mer tid på å gå over sine foryngelsesfelter, og dette gjør best tidlig vår eller sein høst, sier skogkultursjefen.