Fag fenger skogfolket

Temaet “Klimasmart skogproduksjon” med innlegg fra de ypperste forskningsmiljøene på skogbehandling i Skandinavia trakk skogfolket til årets Skogsymposium på Elverum.

Rundt 170 deltakere fikk med seg Skogsymposium 2019 på Scandic Elgstua i Elverum igår.

– Vi må foredle mer i Innlandet. Skogbruket står sterkt og vi har store muligheter til å øke foredlingen av trebaserte næringer, men vi må handle raskt og posisjonere oss, sa fylkesmann Knut Storberget i Hedmark, da han åpnet Skogsymposiet.

Innlandet må utvikle grønn næring fra skogen

Storberget var opptatt av at næringen og offentlige instanser må samarbeide tett for å ta en offensiv rolle i utvikling av nye grønne næringer i innlandet i framtida.

– Vi er gode på foredling i Norge, og særlig i Innlandet. Vi har kunnskaper og et fortrinn innenfor primærnæringen. I skogbruket er Hedmark det største skogfylket og avvirker rundt 40% av hele den norske produksjonen. Det må vi utnytte, og ta en framtredende rolle i omstillingen til en grønn økonomi. Framskrivninger viser at vi har et potensiale for å skape rundt 20 milliarder i verdiskaping og 25 000 nye arbeidsplasser, var budskapet fra Storberget.

Tips om ungskogpleie

Skogbruksleder Lars Erik Engebretsen holdt et flammende innlegg om ungskogpleie.

Lars Erik Engebretsen, som er skogbruksleder i Glommen Skog, slo et slag for økt ungskogpleie i de norske skogene. Han innledet med spørsmålet: Hvorfor skal vi drive med ungskogpleie, og svaret selv med fire konkrete fordeler:

  1. Ved å bruke riktig treslagssammensetningen, får vi utnyttet marka best mulig til det treslaget som egner seg best akkurat der. Det gir økt sunnhet og stabilitet i bestandet.
  2. Vi reduserer treantallet, slik at vi overfører produksjon på færre stammer. Dette gir økt middeldimensjon på trærne, særlig ved første gangs tynning.
  3. Ved å få avstandsregulert tidlig og nok, får vi valgmulighet i den videre skogbehandlingen.
  4. Ungskogpleie øker verdien på framtidsbestandet ved å gi trær med god kvalitet de beste utviklingsmulighetene. Det er rett og slett god økonomi, slo Engebretsen fast.

Les mer på skog.no

Foto: Åsmund Lang