Redusert avvirkningstempo mot ferien

Entreprenørene som avvirker tømmer for Glommen reduserer produksjonen av sagtømmer mot ferien.

Dette er tidligere enn vanlig, og skyldes i hovedsak høy produksjon i første halvår.

I full gang igjen fra midten av juli

Dette er ingen ønsket situasjon for entreprenørene og Glommen.

– Det ønskelige ville vært å utnytte produksjonskapasiteten maksimalt ut juni måned. Nå må vi sikre at virke blir transportert inn slik at industrien kan få kontroll på tømmeret før de tar ferie. Vi prioriterer å transportere mesteparten av sagtømmer ut av skogen innen juni måned, mens mesteparten av massevirke vil bli transportert inn i juli. Vi har gode avsetningsmuligheter fra august måned, noe som tilsier at vi kan starte avvirkningen igjen rundt 20. juli, sier skogsjef Per Skaare.