Mer kapasitet innen treforedling

Foto: Metsä Group

Finske Metsä Fibre utreder en ny fabrikk i Kemi som skal besluttes i løpet av neste år. Den nye fabrikken planlegges å ha et råvarebehov på svimlende 7 millioner kubikkmeter årlig og skal i hovedsak produsere cellulose av bartre og løv.

Til sammenligning forbruker dagens fabrikk, som skal erstattes av den nye, 3 millioner kubikkmeter. Det gir en økning på 4 millioner kubikkmeter. Investeringen er vurdert til å ligge i nærheten av 15 milliarder kroner.

Stora Enso bygger om sin finske fabrikk i Uleåborg fra trykkpapir til emballasje på grunn av stadig synkende etterspørsel av grafisk papir. Råvarebehovet øker med en halv million kubikkmeter til et forbruk på 2,4 millioner kubikkmeter pr år.

Økt virkesforbruk i Finland av slike dimensjoner vil gi virkninger på råvarebalansen i hele Norden. Kemi ligger nær den svenske grensen og vil i første rekke påvirke massevirkemarkedet nord i Sverige, men vil også gi virkning langt utover denne geografien. Hvis investeringen i Kemi blir en realitet vil det være med på å sikre fortsatt god etterspørsel av massevirke.

Les mer her