Jubeldag i Glommen

– Det er stor sannsynlighet for at vi tillitsvalgte kan vedta en ny stor bonusutbetaling neste år, sier styreleder Ole Th. Holth.

Glommen Skog betaler i disse dager ut et utbytte på 18,75 kr for hver kubikkmeter tømmer som andelseierne omsatte gjennom Glommen i 2018.

– Jeg må si at det er både hyggelig og morsomt å være tillitsvalgt når det skapes resultater som sendes rett videre til andelseierne. Bonusutbetalingen kommer i tillegg til det maksimale utbytte som samvirkeloven regulerer at Glommen kan utbetale på den andelskapitalen eierne har investert hos Glommen, sier styreleder Ole Th. Holth.

Videresender overskuddet til andelseierne

Vi ser daglig at Glommen er konkurransedyktige i markedet og vi er trygge på framtiden. Derfor videresendes overskuddet til andelseierne. Det er de vi er til for.

– Signalene vi får er at Glommen fortsetter å utvikle seg sterkt i 2019. Tømmermarkedet er ikke samme festen som i 2018, men det er godt også i år. Volumene er høye og skogen har medvind i det grønne skifte. Glommens administrasjon har i disse fusjonstider klart å holde fokus på den daglige drift. Det er stor sannsynlighet for at vi tillitsvalgte kan vedta en ny stor bonusutbetaling neste år, sier styrelederen.

Glommen skaper verdier

I dag, 11. juni, gjør Glommen Skog SA 3 ulike utbetalinger til sine andelseiere, etter vedtak på årsmøtet i april. Det gjelder følgende:

1. Forrentning på andelskapital – 4,4% avkastning på innestående kapital pr 31.12.18
2. Forrentning på tilleggskapital – 4,4% avkastning på innestående kapital pr 31.12.18
3. Etterbetaling på samhandel – tømmeromsetning i 2018, kr 18,75 pr m3 omsatt med Glommen i 2018

Beløpet innbetales som en samlet sum til den konto vi har registrert. Vær oppmerksom på at det bare er utbetaling etter pkt 1 som gjelder alle andelseierne, mens 2 og 3 er avhengig av den enkeltes forhold.

Samlet utbetaling for dette framkommer på kontoutskrift fra banken som en utbetaling fra Glommen Skog SA. Innbetalingsbilag fra banken spesifiserer de enkelte postene.

Årsoppgaven 2019, som sendes ut i februar 2020, inneholder de nødvendige opplysningene for å føre dette rett i regnskap og skattemelding. Alle disse utbetalingene er utbytte og skal bokføres i regnskap og oppgis i skattemelding som det.