Overveldende flertall for fusjon i Glommen

En fornøyd skogeierområdeleder og årsmøteordfører, Ellen Fauske Bleness, etter et enstemmig vedtak i Trysilvassdraget i går kveld.

Glommens syv skogeierområder har avgitt sine stemmer. Resultatet ble solid oppslutning om styrets fusjonsforslag, kun fire stemmer imot.

Møteserien i skogeierområdene ble avsluttet med møtene i Vinger og Odal og Trysilvassdraget i går kveld. I samtlige områder har oppmøtet vært godt.

Velfungerende medlemsdemokrati

Møtet i Trysilvassdraget ble avholdt på Trysil Hotell. Skogeierområdets leder og årsmøtets ordfører Ellen Fauske Bleness innledet møtet med å referere til prosessen.

– Det første fusjonsutkastet fikk en lunken mottakelse, og tillitsvalgte i Trysilvassdraget hadde flere møter for å gjennomgå forslaget og komme med innspill. Til vår store glede var samtlige innspill tatt inn i det endelige fusjonsforslaget. Det viser at medlemsdemokratiet i Glommen fungerer godt, sa hun.

Endelig beslutning i ekstraordinært årsmøte 

Andelseierne i skogeierområdene har gitt sitt råd til sine tillitsvalgte. Endelig beslutning skjer i ekstraordinært årsmøte 18. juni.