– Skognæringa trenger risikoavlastning for å skaffe nye arbeidsplasser

Ved kvartalsskiftet var det rekorduttak av skog i Hedmark. Men i et fylke der befolkningsveksten avtar, er det få tiltak som utvikler nye arbeidsplasser innen nettopp skogbruket.

Skogen er full av tømmer, prisene er svært gode, etterspørselen er stor, og det tas ut mye. Både til sagbruk i Norge og til massevirke i Sverige. Det sies at alt som kan lages av olje også kan lages av trevirke. 90 prosent av en tømmerstokk kan utnyttes.

En annen viktig faktor er skogens evne til å binde CO₂, og dermed kan den regnes inn i klimaregnskapet.

– Skognæringa kan skape arbeidsplasser og berge klimaet i tillegg. Jeg savner en forståelse i regjeringen av at det haster. For nå er det andre land som utvikler industriarbeidsplassene på våre ressurser, sier Karin Andersen (SV) til Østlendingen.

Oppslaget i Østlendingen leser du her