Tror på rask avklaring

Konkurransetilsynet har varslet at de trenger mer tid for å finne ut om konkurransen svekkes som følge av en fusjon mellom Glommen og Mjøsen.

– Ikke uvanlig og jeg har tro på en godkjenning før sommerferien, sier advokat Stein Ove Solberg til Østlendingen.

– I fusjoner av denne størrelsen er det ikke uvanlig at Konkurransetilsynet trenger mer tid på godkjenning. Tilsynet har varslet at det hovedsakelig er salgsmarkedene de vil se nærmere på, altså om det er kunder av sagtømmer eller massevirke som blir skadelidende av fusjonen, sier advokat Stein Ove Solberg i advokatfirmaet Arntzen de Besche, som håndterer saken på vegne av Glommen Skog og Mjøsen Skog.

Advokat Solberg sier videre til Østlendingen at han regner med at fusjonen vil godkjennes og at han har tro på at den blir godkjent før de ekstraordinære årsmøtene skal gjennomføres 18. juni.