Anbefaler ikke forbud mot fremmede treslag

Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet anbefaler ikke et forbud mot utenlandske treslag. Det kom fram under konferansen Skog og Tre.

– Det er gledelig at direktoratet for landbruk og miljø ender opp med sin konklusjon om å kunne plante fremmede treslag. Skogen er viktig i klimakampen, og flere av de fremmede treslagene binder mer karbon enn våre stedegne. Saken skal først behandles i departementet, sier skogsjef Per Skaare.

Les mer på nationen.no