Klima og miljøsuksessen norsk skogbruk

Klima er nå på alles lepper. Konsentrasjonen av klimagasser og da spesielt CO2 i atmosfæren øker og dette får ansvaret for en pågående temperaturøkning. Så langt sies det at temperaturen i Norge har steget ca 1oC pga det et overveldende flertall av forskere mener er menneskeskapt endring i klima.

Er antagelsen om menneskeskapte klimaendringer pga bl.a. CO2 utslipp riktig, og det betviler vi ikke, bør Norge (og verden) sende en stor takk til norsk skogbruk for en fantastisk innsats for å ha begrenset den temperaturøkningen vi allerede har opplevd. Norsk skogbruk har systematisk bundet karbon de siste 100 år. Dette har pågått lenge før noen var opptatt av denne delen av det å drive skog. Bærekraftig forvaltning hos private eiere – vi har 125.000 skogeiendommer i Norge – av skog har sørget for det. De har en kultur for å være opptatt av å overdra eiendommen til neste generasjon i bedre forfatning enn den var da de overtok. Samtidig har de faktisk også tjent penger på å drive skogen sin. De har forsynt grønn norsk industri med råvarer slik at denne industrien igjen har kunnet produsere byggevarer/trelast til forbruk og til varig lagring av karbon. Forsker ved NINA Ketil Skogen viser manglende historisk perspektiv når han ikke viser dette eierskapet noen tillit og respekt i sin artikkel i Jakt & Fiske 4-19.

Forsker Skogen gjør ikke hjemmeleksa si. Han skriver subjektive oppfatninger og forskertittelen gjør at han tildrar seg troverdighet. Forvaltning av skogen interesserer mange. Det er norsk skogbruk bevisste på, men norsk skogbruk fortjener mer enn subjektive meningsoppfatninger på et sviktende grunnlag som grunnlag for debatten.

Leserinnlegget av Jo Petter Grindstad og Gunnar A Gundersen i Jakt & Fiske  leser du her