Klart til organisasjonsmessig behandling

Fusjonsplanen mellom Glommen Skog og Mjøsen Skog kommer i disse dager ut til alle Glommens andelseiere.

Planen er omfattende og tar for seg de ulike sider ved fusjonen; hvorfor styret anbefaler en fusjon, målsettinger, økonomiske forhold som resultat av en mulig fusjon både for andelseierne og selskapet, tømmerprispolitikk, organisasjonsmessig struktur og forhold som berører de ansatte. Dagens vedtekter i begge selskap og forslag til nye vedtekter framgår også.

– Det er utarbeidet et godt grunnlag for en bred demokratisk behandling i Glommens syv skogeierområder. Vi begynner møterunden mandag 27. mai i Midt Østerdal og har de to siste møtene torsdag 6. juni i Vinger-Odal og Trysilvassdraget. Vi håper på et godt frammøte og stort engasjement i en så viktig sak for Glommen, sier organisasjonssjef Ivar Stuve.

Mer om fusjonen under egen “Fusjons-knapp” lengre ned på siden

Som en støtte til spørsmål som vi antar vil komme, har vi samlet informasjon om fusjonen under en egen “Fusjons-knapp” på våre nettsider. Her ligger også det et anonymisert eksempel på det brevet som er sendt alle andelseierne om deres personlige kapitalforhold, og en forklaring til endring i den individuelle andelskapitalen. Vi oppfordrer andelseierne til å følge med her.