Skogsymposium 2019 – skogeierens viktigste fagdag

Klimaendringer vil føre til stadig mer nedbør og vind, stadig flere skred, flommer og mildere vintre. Hvordan bør vi tilrettelegge skogbehandlingen med henblikk på produksjon av virke, virkeskvalitet og skogeiers økonomi 70 år fram i tid?

– Den 14. juni ønsker vi velkommen til Skogsymposium med dette som tema, forteller symposiumsjef Sverre Holm. – Også i år har vi fått med oss representanter fra de ypperste forskningsmiljøene på skogbehandling i Skandinavia. Når du går fra årets symposium vil du ha et godt grunnlag for å ta avgjørelser om hvordan skogen bør stelles for å møte morgendagens klimautfordringer.

Link til priser og påmelding