Fusjonen mellom Mjøsen Skog og Glommen Skog er på oppløpssiden

– Den varige verdien ved en fusjon er å bli en del av en robust og stor aktør i tømmermarkedet. En aktør som er viktig for industrien og i stand til å sikre andelseiernes interesser også i trangere tider enn de vi opplever nå, sier Gudmund Nordtun til Østlendingen.

– Etter innspill fra andelseierne er det siste prospektet mer gjennomarbeidet og mer konkret på en del områder. Det går både på kostnader og innsparinger ved fusjonen. Enkelte har også etterlyst en oversikt over ulemper ved en fusjon sier Nordtun.

Komplisert fordeling 

Omfordeling av selskapenes egenkapital har vært båe tidkrevende, komplisert og omstridt. Andelseierne skal eier like stor del av egenkapitalen i det foretaket de i dag er medlem av ved oppstarten av det nye. Utfordringen har vært at andelseiernes andel av egenkapitalen i Glommen har vært på 11 prosent, mens andelseierne i Mjøsen har sittet på 24 prosent. Dette betyr at Glommen-medlemmene må øke sin del av egenkapitalen til 24 prosent av totalen.

– Samlet er egenkapitalen i det nye selskapet på 912 millioner kroner. 662 millioner kommer fra Glommen og 250 millioner fra Mjøsen. Innskutt egenkapital i Glommen er 11 prosent eller 70 millioner kroner. Denne andelen må økes til 160 millioner kroner for at alle andelseierne skal eie like stor del av andelskapitalen. Egenkapitalen endres altså ikke, men den omfordeles, sier Nordtun til Østlendingen.

Tirsdag 14. mai anbefalte styrene i Glommen Skog og Mjøsen Skog sine organisasjoner å gå inn for den endelige fusjonsplanen.

Les mer på ostlendingen.no