Granbarkbilla er på farten

Av de skogsinsektene som er vanlige hos oss, er granbarkbilla den eneste som har evne til å drepe levende skog i stort omfang. Den varme og tørre sommeren i 2018 var ideell for granbarkbilla og vi forventer derfor omfattende skade fra granbarkbilla i år, hvis våren og sommeren blir tørr og varm.

Våren har dessverre så langt vært optimal for granbarkbilla og tilsvarende uheldig for skogbruket. I Østfold og nedover i Sverige har svermingen allerede startet. I kontrollfellene i Sverige registrerer man flere biller enn tidligere. Det betyr at den overvintrede populasjonen er større enn normalt og svermer før.

Ta en kikk på Södras overvåkingsfeller

På linken her kan du gå inn på kartet som viser Södra sine overvåkningsfeller, denne oppdateres ukentlig. Klikk her

Hva kan du som skogeier gjøre?

Det er ingen tiltak som kan iverksettes umiddelbart for å hindre en eventuell omfattende sverming av granbarkbilla.

Vi oppfordrer imidlertid alle skogeiere til å følge med i egen skog og rapportere til skogbruksleder hvis man finner granskog som er angrepet av granbarkbille. Områdene som bør oppsøkes er i første omgang hogstflatekanter, gjerne med vindfall. Videre annen skog med redusert vitalitet, enten på grunn av alder eller gran på furumark.

Angrepene finner du i første omgang ved å se etter brunt borremjøl på stammen og rothalsen på stående trær og vindfall. Utover sommeren vil trærne få en mer glissen krone.
Når det er konstatert trær som er angrepet av granbarkbille, er tiltaket å avvirke trærne og få de ut av skogen, før den nye generasjonen granbarkbiller forlater treet. Tømmeret må da ut av skogen før medio juli.

Videoen som skogbruksleder Roger Samsonstuen tok tirsdag 30.04. i Stange er fra innsiden av barken på et stående grantre og viser granbarkbiller som snart er klare for sverming. Se videoen her: Granbarkbille – video av Roger Samsonstuen