Forent Glommen på vei mot fusjon

 

Styreleder Ole Th. Holth er optimist med tanke på at fusjonsplanene vil bli vedtatt i ekstraordinære årsmøter i begge andelslagene 18. juni.

Fusjonsplanene med Mjøsen Skog skapte ingen het debatt under årsmøtet i Glommen Skog SA i går. Fusjonsprosessen er nå inne i et spor som tilsynelatende høster full oppslutning i organisasjonen. Styret og administrasjonen måtte derimot tåle noe kritikk for manglende presisjon og kvalitet i egen drift.

Den planlagte fusjonen med Mjøsen Skog var formelt ikke til behandling på gårsdagens årsmøte, men lå likevel som et bakteppe for generaldebatten. Da Glommen og Mjøsen presenterte sitt første utkast til fusjonsplaner på høsten i fjor, ble det tilløp til opprør på grasrota, særlig i Glommen.

Styreleder Ole Theodor Holth innledet derfor sin tale til årsmøtet med å innrømme at de første fusjonsplanene gikk på det han omtalte som et «solid mageplask» under Glommens høstmøte i fjor.

– Der fikk vi i alle fall bevist at medlemsdemokratiet fungerer. Styret fikk konstruktiv kritikk fra medlemmer som ikke var fornøyd med fusjonsutkastet. Det bidro til at vi tok et skritt tilbake, bevilget oss bedre tid, og fikk prosessen inn i et nytt konstruktivt spor, slo Holth fast.

Tror på fusjon

– Vi har deretter jobbet tett sammen med Mjøsen videre med planene og etter de siste høringene i hele organisasjonen i begge de to andelslagene, har vi nå inntrykk av at de nye fusjonsplanene blir godt tatt imot og høster respekt, la han til.

Holth var derfor optimist med tanke på at de to styrene vil anbefale fusjon i sine styremøter 14. mai, og at planene, etter en ny behandling i organisasjonene, deretter vil bli vedtatt i ekstraordinær generalforsamling i begge de to andelslagene 18. juni.

Hadde forberedt kritiske taler

Tollef Mykleby fra Sør-Østerdal målbar kritikk av kapasiteten på tømmertransporten. Tilsvarende var Stein O. Undset forberedt på å kritisere administrasjonen for manglende ungskogpleie i 2018 og Per Hermann K. Hansæl i Nord-Østerdal etterlyste bedre planlegging av transporttjenestene, før også Even Ifarnes i fra Trysilvassdraget også meddelte at han opprinnelig hadde forberedt et kritisk innlegg på kvalitet og presisjon. De fleste av disse modererte imidlertid den planlagte kritikken og sa seg fornød med at ledelsen tilsynelatende allerede var på ballen på disse områdene.

Glommen har satt i gang et arbeid for at selskapet skal få på plass ISO 9001 ledelsessystemer for kvalitet, noe Gudmund Nordtun tror og håper skal bidra til bedre systemer og prosedyrer.

I sin svarrunde presiserte både Holth og Nordtun igjen at de var klar over problemene både i transporten, ungskogpleien og driften og at de jobbet med å forbedre rutinene. Blant annet har Glommen satt i gang et arbeid for at selskapet skal få på plass ISO 9001 ledelsessystemer for kvalitet, noe Nordtun tror og håper skal bidra til å gi hele selskapet bedre systemer og prosedyrer som kan løse mange av de interne utfordringene framover.

Valgte ny nestleder

Valgene gikk i hovedsak etter valgkomiteens innstilling og Ole Th. Holth ble gjenvalgt som styreleder. I valget om nestledervervet ble det kampvotering. Valgkomiteen hadde foreslått at Per Olav Løken burde rykke opp fra sin posisjon som styremedlem og erstatte Rolf Th. Holm som styrets nestleder. Det fikk Jens Holene i Havass, som er Holms skogeierområde, til å fremme et benkeforslag på at Holm burde fortsette som nestleder. Avstemningen ga flertall for Per Olav Løken, som dermed ble ny nestleder i Glommens styre.

Det nye styret:

Styreleder: Ole Th. Holth (gjenvalgt)

Nestleder: Per Olav Løken (gjenvalgt som styremedlem, ny som nestleder)

Styremedlemmer: Rolf Th. Holm (ikke på valg); Anne S. Trolie (gjenvalgt), Runa Elisabeth Skyrud (gjenvalgt); True Strand Schildmann (ny); Espen Carlsen (ansattvalgt – ny) og Ingar Brennodden (ansattvalgt).

Årsmøtets ordfører: Ellen Fauske Bleness (ny)

Tekst og foto: Åsmund Lang

Les mer på skog.no