Med verdensøkonomien i ryggen

Lars Thorsrud, markedsdirektør i Moelven Timber. Foto: Moelven

Verdensmarkedet roper etter trevarer av høy kvalitet. Det tjener Moelven penger på. Her er forklaringen på den store etterspørselen.

Årsresultatet for 2018 ble det nest beste i Moelvens 120-årige historie. Timber-divisjonen bidro sterkt til dette resultatet, og det var kanskje ikke så overraskende om man ser på året som har gått. Gjennom hver eneste kvartalsrapport var det ett budskap som gikk igjen gang etter gang: Stor internasjonal etterspørsel etter trevarer.

Industrialisering

– Vi lever i takt med verdensøkonomien, og den bærer preg av velstandsøkning og folkevekst. For oss betyr det at det er høyere forbruk av trevarer over hele verden, og den muligheten har de dyktige folka våre på produksjonsenhetene og i salgsleddet tatt godt vare på, forklarer Lars Thorsrud, markedsdirektør i Moelven Timber.

Fornybar ressurser

Etterspørselen etter trevarer er også påvirket av en annen megatrend: fokuset på fornybare og klimavennlige produkter.

– Det grønne skiftet, FNs globale klimamål og planetens helsetilstand gjør at flere velger tre som materiale. Det blir bygget flere signalbygg i tre verden over, ikke bare i Brumunddal – selv om dette er verdens høyeste pr nå. Tidligere snakket man bare om slike prosjekter. Nå vet vi at det er mulig, og stadig flere slike signalbygg blir realisert. Summen av dette er at det å bygge i tre er i vinden som aldri før, sier Lars Thorsrud.

Størst i UK

Trevarene fra Timber havner over store deler av verden. Foruten Skandinavia er Storbritannia det største markedet. Der går det mest til byggeri og produksjon av eksteriørprodukter som terrassebord.

Hele artikkelen leser du på moelven.com