25. april avholdes Glommens årsmøte

De siste årene har Glommens årsmøte vært åpent for våre medlemmer, så også i år.

Vi ønsker velkommen til et interessant årsmøte torsdag 25. april på Forstmann, Norsk Skogmuseum fra kl. 10.00. I årsmøtet samles våre 46 valgte årsmøteutsendinger, styre, valgkomité og inviterte gjester.

I redegjørelsene fra styreleder Ole Th. Holth og administrerende direktør Gudmund Nordtun vil vi få et tilbakeblikk på hovedpunktene fra fjoråret, men i all hovedsak rettes fokuset fremover og mot det mulighetsrommet som vår næring representerer.

Fra Skogeierforbundet får vi en orientering ved styreleder Olav Veum og administrerende direktør Per Skorge.

Besøk fra Moelven

Årsmøtet innledes med et innlegg av konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier. Vi ser fram til en fersk oppdatering om konsernet som har lagt bak seg sitt nest beste år noensinne.

Valg

Av styrets seks årsmøtevalgte styremedlemmer er tre på valg i år, i tillegg til styreleder, nestleder og ordfører som er på valg hvert år. Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Runa Elisabeth Skyrud og Per Olav Løken og innstiller True Strand Schildmann som nytt medlem i styret.

Valgkomiteens innstilling

Årsmøtets ordfører: Ellen Fauske Bleness, Trysilvassdraget – ny
Styrets leder: Ole Th. Holth, Vinger og Odal – gjenvalg
Styrets nestleder: Per Olav Løken, Sør-Østerdal – ny
Styremedlemmer:
Runa Elisabeth Skyrud – gjenvalg
Per Olav Løken – gjenvalg
True Strand Schildmann – ny

Styremedlemmer som ikke er på valg:
Rolf Th. Holm, Havass
Anne S. Trolie, Vinger og Odal

Varamedlemmer:
Jens Holene, Havass – ny
Leif Arvid Vaaler, Solør – ny
Aina Eggen, Nord Østerdal – gjenvalg

Saker til behandling

Sak 1 Opprop.
Sak 2 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste.
Sak 3 Valg av to representanter til å undertegne protokollen.
Sak 5 Moelven Industrier ASA – orientering ved konsernsjef Morten Kristiansen
Sak 4 Behandle styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse, samt disponering av årets resultat.
Sak 6 Orientering fra Norges Skogeierforbund.
Sak 7 Godtgjørelser.
Sak 8 Valg.
Sak 9 Fastsette medlemskontingent/serviceavgift for 2020